Kresťanské centrum Slovo života Žilina

Naša vízia:
Vybaviť Boží ľud Slovom viery, ukázať mu duchovné zbrane, ktoré má, naučiť ho, ako ich používať a vyslať ho do víťazného boja pre Pána.

email: krestania@yahoo.com