Nezaradené

Nezaradené

Záver roka 2018 v našom zbore

Poslednú nedeľu minulého roka 30.12.2018 sme sa spoločne stretli o 14:00 v našom zbore a prežili sme veľmi pekný spoločný čas navzájom pri duchovnom občerstvení Božím slovom a aj telesnom posilnení pri spoločnej večeri a kapustnici, ktorú sme počas poobedia varili. Sme vďační Pánovi za všetko, čo sme z Božej milosti mohli od Neho počas roka 2018 prijať ako zbor, ale aj osobne v našich rodinách. Po chválach, vďakách a uctievaní nášho Boha, sme boli posilnení z Božieho slova ako…

Pozvánka na stretnutie s misijným tímom a hudobnou skupinou v nedeľu 18.11.

Srdečne vás pozývame na nedeľnú bohoslužbu s misijným tímom z biblickej školy Slova života vo Švédsku a s hudobnou skupinou M. Chovanca. Prídu ku nám slúžiť v nedeľu 18.11. o 16:00. Veľmi sa tešíme na spoločný čas a službu Pána skrze našich vzácnych hostí. Pozývame všetkých. Miesto stretnutia: Slovo života Žilina, Hollého 11, Žilina (budova Matice slovenskej prízemie, pri mestskej polícii). Vstup voľný. Pozvite aj svojich známych a priateľov. Tešíme sa na vás. 🙂 Buďte vo všetkom požehnaní!  

Nedeľné zhromaždenie s pastorom M. Hunčárom zo Slova života Bratislava

Srdečne vás pozývame na nedeľnú bohoslužbu s pastorom Martinom Hunčárom zo Slova života Bratislava. Martin ku nám príde slúžiť v nedeľu 11.11. o 10:00. Veľmi sa tešíme na spoločný čas a veríme, že Pán prinesie skrze túto službu aj živé slovo pre vás a vaše životné situácie. Pozývame všetkých.  Príďte s očakávaním, že Vám Pán prinesie požehnanie. Duch svätý bude konať v moci. Miesto stretnutia: Slovo života Žilina, Hollého 11, Žilina (budova Matice slovenskej prízemie, pri mestskej polícii). Vstup voľný. Pozvite…

Nedeľná bohoslužba s Andrejom Rudolfom a tímom

Srdečne vás pozývame na nedeľnú bohoslužbu s Andrejom Rudolfom a spolupracovníkmi zo Slova života Bratislava v nedeľu 29.4. o 16:00. Veľmi sa tešíme na spoločný čas s našimi hosťami ako aj s vami a veríme, že Pán prinesie skrze túto službu aj živé slovo pre nás. Pozývame všetkých.   Miesto stretnutia: Slovo života Žilina, Hollého 11, Žilina (budova Matice slovenskej prízemie, pri mestskej polícii). Vstup voľný. Pozvite aj svojich známych a priateľov. Tešíme sa na vás. 🙂 Buďte vo všetkom…

Nedeľné zhromaždenie s Tomášom Šimkom

Srdečne vás pozývame na nedeľnú bohoslužbu s Tomášom Šimkom a spolupracovníkmi zo Slova života Bratislava. Tomáš u nás bude slúžiť Slovom Božím v nedeľu 15.3. o 16:00. Veľmi sa tešíme na spoločný čas s našimi hosťami ako aj s vami a veríme, že Pán prinesie skrze túto službu aj živé slovo pre nás. Pozývame všetkých. Ktokoľvek má túžbu prísť a zažiť spoločný čas s Pánom, prijať Slovo od Neho do života, zažiť uzdravenie, je vítaný. Odvážte sa Mu veriť a…

Veľký piatok a veľkonočná nedeľa

Drahí priatelia, prajeme vám veľa požehnania a dni plne zamerané na nášho Pána Ježiša Krista pred Veľkou nocou. Blížia najväčšie kresťanské sviatky, budeme si spoločne pripomínať smrť a vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista. V piatok na Veľký piatok 30.3.18, kedy si pripomíname ukrižovanie nášho Pána, budeme mať modlitebné zhromaždenie s chválami o 17:30. Budeme mať tiež spoločný čas pri Večeri Pánovej a krátke premietanie. Veríme, že spoločne prežijeme vzácny čas v Pánovej prítomnosti. V nedeľu 1.4.18 budeme mať nedeľnú bohoslužbu…

Nedeľné zhromaždenie s pastorom M. Hunčárom zo Slova života Bratislava

Srdečne vás pozývame na nedeľnú bohoslužbu s pastorom Martinom Hunčárom zo Slova života Bratislava. Martin ku nám príde slúžiť v nedeľu 11.2. o 16:00. Veľmi sa tešíme na spoločný čas a veríme, že Pán prinesie skrze túto službu aj živé slovo pre vás a vaše životné situácie. Pozývame všetkých, ktorí prechádzajú požehnaným obdobím svojho života ako aj všetkých, ktorí majú ťažkosti, prechádzajú chorobou a situáciami, ktoré sú pre človeka ťažko riešiteľné. Boh je na každé obdobie nášho života odborník, dokonale nás…

Pastor Pavol Varga so svojimi spolupracovníkmi bude už túto nedeľu kázať v našom zbore

Srdečne vás pozývame na nedeľnú bohoslužbu s pastorom Slova života Sereď Pavlom Vargom a jeho rodinou. Pavol Varga bude u nás kázať Slovo Božie už túto nedeľu 21.1. o 16:00. Veríme, že Pán bude ku nám hovoriť skrze kázané Slovo, a že zažijeme Ducha svätého konať medzi nami v Jeho moci a láske. Miesto stretnutia: Slovo života Žilina, Hollého 11, Žilina (budova Matice slovenskej prízemie, pri mestskej polícii). Vstup voľný. Pozvite aj svojich známych. Tešíme sa na vás. Tešíme sa aj…

Vianoce 2017 v našom zbore

Počas Vianoc sme v našom zbore spoločne strávili veľmi pekný čas na Štedrý deň 24.12. a aj na Silvestra. Na Vianoce sme mali vianočnú bohoslužbu aj s vystúpením našich detí z besiedky. Pripomenuli sme si, že náš Spasiteľ Ježiš Kristus sa narodil, aby nás navrátil do vzťahu s našim Bohom a navrátil nám život v hojnosti, ktorý má pre nás pripravený. Na Silvestra sme spoločne ďakovali za všetky požehnania, ktoré sme v uplynulom roku od Neho prijali. Pán k nám…

Nedeľná bohoslužba s pastorom Slova života Sereď Pavlom Vargom a jeho rodinou

Srdečne vás pozývame na nedeľnú bohoslužbu s pastorom Slova života Sereď Pavlom Vargom a jeho rodinou. Pavol Varga bude u nás kázať Slovo Božie už túto nedeľu 19.11. o 16:00. Veríme, že Pán bude ku nám hovoriť skrze kázané Slovo, a že zažijeme Ducha svätého konať medzi nami v Jeho moci a láske. Miesto stretnutia: Slovo života Žilina, Hollého 11, Žilina (budova Matice slovenskej prízemie, pri mestskej polícii). Vstup voľný. Pozvite aj svojich známych. Tešíme sa na vás. Tešíme sa aj…