O nás

O nás

Sme spoločenstvom ľudí, ktorí chcú svoju vieru žiť opravdivo. Meradlom našej viery je Biblia a centrom osoba Ježiša Krista. Ako nasledovníci Ježišovho učenia chceme žiť podľa Jeho najväčšieho prikázania – milovať Boha a ľudí okolo seba. Patríme k protestantským cirkvám a spoločenstvám. Hlásime sa k charizmaticko-letničnému hnutiu. Právne sme riadne zaregistrovaní ako občianske združenie. Nečerpáme žiadne peniaze zo štátneho rozpočtu, sme financovaní z darov a zbierok. Organizujeme zhromaždenia, vyučovania, semináre a rôzne stretnutia pre svojich členov aj pre verejnosť. Veríme, že viera a duchovný život je tým najintímnejším a zároveň najdôležitejším v živote každého človeka.

Plne sa stotožňujeme s Apoštolským vyznaním viery, ktoré je základným vyznaním všetkých kresťanských cirkví.